Přednášky

CloudNativePG - PostgreSQL on Kubernetes the right way

7. června 2024 · KCD Prague 2024

Na Kubernetes Community Days Prague 2024 jsem přednášel o provozování PostgreSQL clusteru na Kubernetes. Jak to dělat správně a s klidným spaním, aby vás nebudil PagerDuty, pomocí CloudNativePG Kubernetes Operátoru.

O KCD jsem sepsal krátký článek.

Self-hosted vs managed řešení

23. května 2022 · Cloud Computing Conference 2023

Přednáška na téma self-hosted vs managed řešení. Jaké jsou rozdíly, jaké jsou jednotlivé výhody, hrozby a jak si vlastně vybrat.

Event-driven autoscaling na Kubernetes s KEDA

17. září 2022 · WarpCamp 2022

Menší přednáška včetně dema, jak se dá na Kubernetes škálovat i jinak, než klasicky pomocí HPA. KEDA je skvělý nástroj, který vám pomůže škálovat díky zpoustě tzv. Scalers ("škálovačů"). Například zpráv ve frontě v RabbitMQ nebo Kafka. Ale i třeba eventů v AWS Event Hubu nebo čistě pomocí cronu (v osm ráno chci 8 podů a na noc jen tři pody) a mnoho dalších. KEDA dnes nabízí přes šedesát škálovačů plus možnost si napsat vlastní.